pro

חדשות ועדכונים

facebook linkedin

סקרי סיכונים וניהול סיכונים

pro

סקר הסיכונים נועד להקדים תרופה למכה – ולאתר את הסיכונים המאיימים על מערכות המידע של הארגון, בטרם מומשו ע"י גורמים עוינים.

אוברליין עורכת סקרי סיכונים כלליים, כמו כן גם סקרים הממוקדים בנושא מסוים (כגון תאימות לתקן אבטחת מידע ISO 27001 וכו').

הסקר מתמקד בשלוש רמות עיקריות:

  • מנהלתית (ארגונית)
  • פיזית
  • טכנולוגית

שרותי מומחה נוספים: